Garis Panduan
09 | Peminjaman Komputer Bekerja dari Rumah

1. PTj perlu mematuhi keperluan Prosidur Peminjaman Komputer Sempena WFH iaitu :

a) PTj perlu memaklumkan permohonan tersebut kepada PTM dengan menyertakan maklumat seperti berikut :-

i. No pekerja
ii. Nama pekerja
iii. Nama lab (jika berkaitan)
iv. Lokasi (No bilik & Blok)
v. Jenis peralatan (komputer/ workstation)
vi. Model & Barcode / serial number

b) PTj hendaklah melengkapkan dan mematuhi keperluan berikut :

i. Borang Pengesahan Pergerakan Aset / Inventori
(STAF)(BEN/UAI/002A) (Klik di sini)
ii. Permohonan Membawa Keluar Peralatan/Barang Dari Kawasan Universiti
(UTHM/ES(UTK)-21/2015)PP/K(Klik di sini)
– Hantar satu salinan ke PTM
@ Permohonan Membawa Keluar Peralatan/Barang Dari Kawasan Universiti
(UTHM/PP/KES(UTK)-21/2015 (Klik di sini)

2. Pihak PTj perlu maklum dan bertanggungjawab terhadap peralatan yang dibawa keluar.

3. PTM akan menggunakan prosidur yang sedia ada di Unit Fasiliti ICT Berpusat untuk tujuan rekod dan pengemaskinian pergerakan peralatan.